Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2023.
Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol B.V. (“HMSHost”) vindt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk, wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De persoonsgegevens die wij van jouw ontvangen via de website www.jobsopschiphol.nl, worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Deze privacyverklaring stemt overeen met onze interne Privacy Policy en Code of Ethics.

In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je graag over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en wat jouw rechten zijn. Wij raden je aan om deze verklaring goed door te lezen. Heb je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Je kan onze contactgegevens vinden onderaan de pagina.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort


Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:
- Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
- Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens in redelijkheid te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
- Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Het gebruik van persoonsgegevens


Wanneer je wil reageren op een vacature via www.jobsopschiphol.nl, gebruiken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens om de sollicitatie te verwerken en je aan de selectieprocedure toe te voegen. Wij verwerken via www.jobsopschiphol.nl de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Verblijfsstatus Nederland
- Of je via iemand bij ons terecht bent gekomen (niet verplicht)

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?


HMSHost verwerkt mogelijk, afhankelijk van de situatie, jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om jou geschiktheid voor de betreffende vacature te beoordelen;
- Om correct en duidelijk met je te communiceren;
- Voor het verbeteren en onderhouden van de dienstverlening;
- het beveiligen en misbruik voorkomen van de dienstverlening;
- het analyseren van statistieken.

Grondslag


Om onze diensten aan jou aan te kunnen bieden verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van de grondslag van gerechtvaardigd belang van HMSHost om deze werving- en selectieactiviteiten te kunnen ontplooien. Het anonimiseren van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor analyse doeleinden, doen wij ook op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen


Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de genoemde doeleinden te behalen. De vereiste bewaartermijnen bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving. Gegevens die je in het kader van de sollicitatieprocedure hebt verstrekt bewaren wij tot vier weken na het sluiten van de vacature. Indien je toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens mogen bewaren zodat wij jou op de hoogte kunnen brengen van eventuele toekomstige vacatures, zullen wij jouw gegevens uiterlijk tot één jaar na registratie bewaren. Je kunt deze toestemming uiteraard op ieder moment intrekken.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?


HMSHost deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:
- wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
- jij hier toestemming voor geeft;
- wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:
- cookiedienstverleners;
- IT-leveranciers en -dienstverleners;
- Marketing & Media dienstverleners.

Cookies


Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:
- IP-adres
- Cookie-ID
- Website- en klikgedrag
- Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. H


In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.


In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je webbrowser.

Websites van derde partijen


De verklaring is enkel van toepassing op de diensten en website van HMSHost. Websites van andere partijen die bezocht kunnen worden via links op onze website zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens en hebben dan ook hun eigen privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Welke privacyrechten heb je?


Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
- Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
- Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
- Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
- Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
- Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
- Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via contactgegevensinfo@hmshost.net.


Klacht indienen


Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens


Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol B.V.
Havenmeesterweg 11
1118 CB Schiphol

E-mailadres: info@hmshost.net
KvK-nummer: 34036272